WILDERNES ADVENTURE THERAPY

תוכנית אשר מובילה תהליך קבוצתי ואישי להעצמה וצמיחה דרך הרפתקה וטבע.

המשתתפים בתוכנית יעברו מספר מסעות במקומות נבחרים בארץ שיאפשרו ניתוק, העמקה, התבוננות פנימה ויציאה החוצה.

המשתתפים יוכלו לעשות חיבורים והעברות בין ההרפתקאות והחוויות שיעברו לבין הדינמיקה של החיים.

לאתר העמותה